تندیس واحد برگزیده صنع غذایی استان

واحد برگزیده سال ۱۳۹۵ در زمینه بهداشت و سلامت خراسان جنوبی

تندیس همایش نام آوران عرصه تولید و رقابت

کار آفرین برتر در سال ۱۳۹۰، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما