کارکنان و دستگاه

آشنایی با کارکنان و محیط کارخانه هانی فوم

ظرف فومی

مراحل و روش تولید ظروف یکبار مصرف فوم

محیط کارخانه و دستگاه ها

بررسی دستگاه فرمینگ، این دستگاه رول های فوم را به ظروف یکبار مصرف فوم تبدیل می کند

خط تولید دیس فومی کارخانه هانی فوم
خط تولید ظرف فومی همبرگر
image

نحوه صادرات ظروف یکبر مصرف فومی

صادرات ظروف یکبار مصرف به افغانستان

صادرات ظروف یکبار مصرف فومی به افغانستان

مزیت خرید ظروف یکبارمصرف از کارخانه

مزیت خرید ظروف یکبار مصرف از کارخانه

روش های تولید ظروف یکبار مصرف

روش های تولید ظروف یکبار مصرف

روش تولید ظروف یکبار مصرف نیمه فرمینگ

روش نیمه فرمینگ برای تولید ظروف یکبار مصرف

روش تولید ظروف یکبار مصرف ترمو فرمینگ

روش ترموفرمینگ برای تولید ظروف یکبار مصرف